Support Online
Dữ liệu đang cập nhật...
Sắp xếp theo: Hiển thị:

Pháp luật, Thuế

Ảnh Tiêu đề Thông tin Giá Đặt hàng
Về căn cứ không khởi tố được xác định bằng cơ sở toán học
Tác giả:
 TS. Nguyễn Trọng Phúc
Số trang:
136 trang
40.000 VNĐ
Quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng và quy hoạch xây dựng theo luật xây dựng năm 2014
Số trang:
140 trang
Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
Tác giả:
 Quốc hội
Số trang:
20 trang
9.000 VNĐ
Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả:
 PGS. TS. Đoàn Đức Lương, TS. Viên Thế Giang (Đồng Chủ biên)
Số trang:
356 trang
68.000 VNĐ
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Số trang:
99 trang
16.000 VNĐ
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Số trang:
107 trang
16.000 VNĐ
Luật thú y
Số trang:
156 trang
22.000 VNĐ
Tìm hiểu Luật căn cước công dân năm 2014
Tác giả:
 Thiếu tướng, GS. TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên)
Số trang:
76 trang
18.000 VNĐ
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Số trang:
199 trang
25.000 VNĐ
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả:
 Chính phủ
Số trang:
90 trang
16.000 VNĐ
Hướng dẫn giải quyết về kỷ luật lao động, tranh chấp lao động theo Bộ luật lao động năm 2012
Tác giả:
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Vân (Chủ biên)
Số trang:
103 trang
24.000 VNĐ
Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015
Số trang:
60 trang
10.000 VNĐ
Luật tổ chức Chính phủ
Số trang:
51 trang
10.000 VNĐ
Luật tổ chức chính quyền địa phương
Số trang:
155 trang
21.000 VNĐ
Luật ngân sách nhà nước năm 2015
Số trang:
113 trang
16.000 VNĐ
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Số trang:
40 trang
8.000 VNĐ
Luật an toàn, vệ sinh lao động
Số trang:
132 trang
18.000 VNĐ
Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận
Tác giả:
Phạm Hoài Huấn (Chủ biên)
Số trang:
419 trang
73.000 VNĐ
Tìm hiểu Luật hải quan năm 2014
Tác giả:
Trương Hồng Quang - Phạm Linh Nhân
Số trang:
152 trang
32.000 VNĐ
Hỏi - Đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình
Tác giả:
TS. Nguyễn Trung Thành (Chủ biên)
Số trang:
92 trang
17.000 VNĐ
Tìm hiểu Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
Tác giả:
Nguyễn Thị Lương Trà - Trương Hồng Quang
Số trang:
112 trang
25.000 VNĐ
Hỏi - đáp pháp luật về thu tiền sử dụng đất
Tác giả:
Trương Huỳnh Thắng
Số trang:
164 trang
36.000 VNĐ
Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường năm 2014
Tác giả:
 Trương Hồng Quang - Nguyễn Thị Lương Trà
Số trang:
212 trang
41.000 VNĐ
Hỏi - đáp pháp luật về công đoàn
Tác giả:
Tiêu Phương Thúy
Số trang:
112 trang
Hỏi - đáp về Luật đầu tư công năm 2014
Tác giả:
 Bích Hạnh
Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các Hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
Số trang:
248 trang
45.000 VNĐ
Hỏi - đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng
Tác giả:
 Bích Hạnh
Số trang:
279 trang
58.000 VNĐ
Hỏi - đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật đất đai năm 2013
Tác giả:
 Trương Huỳnh Thắng
Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử (tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả:
Luật gia Tưởng Duy Lượng
Số trang:
420 trang
77.000 VNĐ
Tìm hiểu Luật công chứng năm 2014
Tác giả:
Trương Hồng Quang, Nguyễn Trà