Support Online
Dữ liệu đang cập nhật...
Sắp xếp theo: Hiển thị:

Chuyên ngành khác

Ảnh Tiêu đề Thông tin Giá Đặt hàng
ĐỊNH MỨC Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
Số trang:
68 trang
Khổ giấy:
20,5 x 29,5 cm
Giáo trình Kết cấu và tính toán ô tô
Số trang:
176 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Giáo trình Sửa chữa ô tô - Máy xây dựng
Số trang:
248 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Giáo trình Hệ thống điện và điện tử động cơ ô tô
Số trang:
124 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Giáo trình Kết cấu động cơ đốt trong
Số trang:
172 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải dành cho người điều hành vận tải
Số trang:
140 trang
Khổ giấy:
13 x 19 cm
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải dành cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
Số trang:
136 trang
Khổ giấy:
13 x 19 cm
Máy và khuôn gia công vật liệu chất dẻo
Số trang:
184 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Phân tích kết cấu đường sắt
Số trang:
112 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Tin học đại cương
Số trang:
160 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Lập trình nâng cao
Số trang:
152 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Giáo trình xây dựng cầu
Số trang:
280 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Giáo trình thiết kế đường
Số trang:
220 trang
Khổ giấy:
cm
Giáo trình thiết kế cầu
Số trang:
284 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Giáo trình hình họa - vẽ kỹ thuật
Số trang:
180 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Giáo trình trắc địa
Số trang:
220 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền
Số trang:
624 trang
Khổ giấy:
20,5 x 29,5 cm
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2: 2014
Số trang:
632 trang
Khổ giấy:
20,5 x 29,5 cm
Proceedings of ICASL 2015
Số trang:
440 trang
Khổ giấy:
20,5 x 29,5 cm
Giáo trình Vật lý đại cương I
Số trang:
280 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Giáo trình Hóa học đại cương
Số trang:
268 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Giáo trình Toán 1 (Hệ Đại học – Khối Kinh tế)
Số trang:
108 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
Giáo trình Toán 1 (Hệ Đại học – Khối Kỹ thuật)
Số trang:
172 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
LUẬT ĐƯỜNG SẮT
Số trang:
92 trang
Khổ giấy:
13 x 19 cm
ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
Số trang:
36 trang
Khổ giấy:
19 x 27 cm
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM
Số trang:
340 trang
Khổ giấy:
14,5 x 20,5 cm cm
NHẬN BIẾT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số trang:
588 trang
Khổ giấy:
16 x 24 cm cm
LUẬT HÀNG HẢI DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH MÁY TÀU BIỂN
Số trang:
200 trang
Khổ giấy:
16 x 24 cm cm
Sổ tay Quản lý Dự án Tư vấn giám sát và Thi công công trình giao thông
Số trang:
290 trang
Khổ giấy:
19x27 cm
Áp lực đất lên công trình cảng trong động đất
Số trang:
454 trang
Khổ giấy:
19X26,5 cm