CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tổ chức xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm với các thể loại:

+ Sách quy trình, quy phạm, văn bản pháp luật Giao thông vận tải.

+ Sách tham khảo và phổ biến nâng cao kiến thức về khoa học công nghệ, quản lý kinh tế, từ điển, sổ tay tra cứu kỹ thuật.

+ Sách chính trị, nghiệp vụ, giáo khoa, giáo trình.

+ Sách lịch sử, truyền thống, văn hoá xã hội.

+ Sách chuyên đề, kỷ yếu.

+ Các loại ấn chỉ và văn hoá phẩm khác.

Sản phẩm bán chạy
Tin tức
    Chưa có tin tức.
Bình luận mới
Chưa có phản hồi
Viết bình luận cho hiệu sách
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận