CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ALPHA
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ALPHA

Sách Alpha đặt mục tiêu xuất bản hàng năm khoảng 30-50 đầu sách, trong đó 80% là các sách dịch. Sách Alpha tập trung xây dựng ba tủ sách chính (i) Quản trị kinh doanh (gồm các sách hướng dẫn việc quản lý, kinh doanh, các bài học và kinh nghiệm quản lý của các hãng và tập đoàn nổi tiếng trên thế giới), (ii) Giáo dục tư duy (gồm các chuyên ngành xã hội học, luật pháp, tài chính, kinh tế, triết học…). (iii) Tủ sách Tinh hoa Nhân loại (dự kiến các sách kinh điển của thế giới sẽ lần lượt được dịch và giới thiệu có hệ thống).

Sách Alpha muốn sử dụng công nghệ cao với Internet là xương sống, cũng như các phần mềm và công cụ hỗ trợ mới nhất cho lĩnh vực dịch thuật và xuất bản.

Sản phẩm bán chạy
Tin tức
    Chưa có tin tức.
Bình luận mới
Chưa có phản hồi
Viết bình luận cho hiệu sách
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận