Support Online
Dữ liệu đang cập nhật...

1. Khách hàng điền các thông tin yêu cầu trong phiếu đăng ký đổi/ trả được đính kèm cùng với đơn hàng

2. Đóng gói các sản phẩm cần đổi/ trả vào hộp

3. Dán nhãn đổi trả từ phiếu đăng ký đổi/ trả ở bên ngoài kiện hàng

4. Gửi kiện hàng đổi/ trả cho hieusach.vn thông qua bưu điện gần nhà hoặc liên lạc với Hieusach.vn để yêu cầu nhân viên giao nhận của hieusach.vn đến nhận lại đơn hàng đổi trả của bạn. Khách hàng lưu ý không trực tiếp đổi trả hàng tại địa chỉ của hieusach.vn, do hieusach.vn không có nhân viên tiếp nhận đơn hàng đổi trả trực tiếp từ khách hàng. Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn rủi ro mất hàng nếu như đổi trả trực tiếp hàng hóa tại địa chỉ của hieusach.vn.

hieusach.vn sẽ gửi lại cho bạn sản phẩm mới trong vòng 3 - 7 ngày kể từ lúc hieusach.vn nhận được sản phẩm đổi/ trả từ bạn.

Hãy đảm bảo rằng bạn không đóng gói các sản phẩm từ những đơn hàng khác nhau vào cùng 1 hộp. hieusach.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, bồi hoàn nào cho trường hợp tương tự.

 Đối với đơn hàng đổi/ trả do hieusach.vn vận chuyển, bạn có thể phải trả thêm phí quản lý. Nhân viên hieusach.vn đến nhận đơn hàng đổi/ trả sẽ không thu bất cứ chi phí nào.

• Thời gian đổi trả sẽ được tính từ lúc bạn yêu cầu nhân viên giao nhận của hieusach.vn đến nhận đơn hàng đổi/ trả. Tuy nhiên, sau 2 lần nhân viên hieusach.vn đến nhưng không nhận được đơn hàng đổi/ trả, thì hieusach.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đơn hàng đổi trả đó. Trong trường hợp này, bạn có thể gửi đơn hàng đổi trả qua đường bưu điện. Thời gian đổi/ trả sẽ được điều chỉnh lại dựa vào dấu bưu điện.

• Khi thời hạn đổi/ trả cho đơn hàng kết thúc, bạn sẽ không thể yêu cầu nhân viên giao nhận của hieusach.vn đến nhận đơn hàng đổi/ trả của bạn.

DANH MỤC
TIN TỨC
THỐNG KÊ

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1