Support Online
Dữ liệu đang cập nhật...

Khi bạn tiến hành đổi/ trả sản phẩm, số tiền bồi hoàn và hình thức bồi hoàn sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào tình trạng của sản phẩm đổi/ trả, thời gian mà bạn tiến hành đổi trả, và đơn hàng tương ứng với đơn hàng đổi/ trả.

1. Bồi hoàn chi phí vận chuyển, quản lý:

Cách thức đổi trả Nguyên nhân
lỗi sản phẩm
Bồi hoàn chi phí
vận chuyển/quản lý
Cách nhận bồi hoàn
Qua nhân viên giao nhận
của hieusach.vn
Do hieusach.vn Không khấu trừ chi phí quản lý
vào số tiền bồi hoàn
Do khách hàng Không Tự động khấu trừ chi phí quản
lý vào số tiền bồi hoàn
Qua bưu điện Do hieusach.vn Scan hoặc chụp ảnh lại hoá đơn
vận chuyển hàng đổi/ trả rồi gửi
cho hieusach.vn theo email trangtt@vhv.vn
Do khách hàng Không Không
 

 

2. Chi phí rủi ro liên quan đến đơn hàng đổi trả:

Chi phí rủi ro là loại chi phí mà bạn có thể phải chịu nếu không đáp ứng được các điều kiện đổi trả. Chi phí rủi ro được khấu trừ vào tổng số tiền bồi hoàn.

Nếu bạn đổi/ trả... Thì bạn sẽ chia sẻ chi phí rủi ro
tương ứng...
Bạn nhận được
bồi hoàn tương ứng...
Sách, tạp chí hoặc các loại ấn phẩm khác
có dấu hiệu đã qua sử dụng
50% giá trị sản phẩm 50% giá trị sản phẩm
Sản phẩm bị hư hỏng, mất phụ kiện hoặc
không còn ở trạng thái ban đầu khi giao hàng
mà không do lỗi của hieusach.vn
50% giá trị sản phẩm 50% giá trị sản phẩm
Sản phẩm đĩa CD, DVD, video games, băng cát-xét
và các sản phẩm cùng chủng loại đã bị mở ra
(bao plastic bên ngoài bị xé rách)
90% giá trị sản phẩm 10% giá trị sản phẩm
Giá trị đơn hàng đổi/ trả thấp hơn mức được miễn
phí giao hàng
Phí vận chuyển của đơn hàng
sau khi đã trừ đi sản phẩm
đổi/ trả
Giá trị còn lại của sản phẩm
sau khi đã trừ đi phí vận chuyển
Sản phẩm không đăng ký đổi/ trả 5% giá trị sản phẩm 95% giá trị sản phẩm
Sản phẩm thuộc nhóm không áp dụng đổi/ trả 100% giá trị sản phẩm 0% giá trị sản phẩm
 

 

Việc bồi hoàn hoàn sẽ được thực hiện trong thời gian cam kết như bảng trên. Tuy nhiên, thủ tục ngân hàng có thể mất đến 2 ngày để hiển thị số tiền bồi hoàn trong tài khoản của bạn. Đối với một số loại thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master Card...), việc hiển thị số tiền bồi hoàn trong tài khoản của bạn có thể mất đến 30 ngày tuỳ theo ngân hàng.

Trường hợp bạn không thấy số tiền bồi hoàn được hiển thị trong tài khoản của bạn khi đã quá thời gian bồi hoàn cam kết như trên, vui lòng liên hệ với hieusach.vn để biết thêm chi tiết.

 

DANH MỤC
TIN TỨC
THỐNG KÊ

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1