Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên

Mã sản phẩm: /index.php?option=com_content&view=article&id=5885
Số trang: 408
Có 22 lượt xem, từ ngày 27/11/2015
Bình chọn:
Giá bán: 100.000 đ  
Trọng lượng: 0g
Cuốn sách kết cấu gồm 2 phần: Về nghiệp vụ công tác đảng viên và Biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng...
Số lượng: 
Giá bán sản phẩm này: 100.000 đ
SP liên quan