Support Online
Dữ liệu đang cập nhật...

Đảng bộ tỉnh Nam Định lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Số trang: 316
Có 31 lượt xem, từ ngày 30/08/2015
Giá bán: 73.000 đ  
Trọng lượng: 0g
Cuốn sách trình bày có hệ thống quan điểm, chủ trương, đường lối, quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa...
Số lượng: 
Giá bán sản phẩm này: 73.000 đ
0 người mua
Sản phẩm liên quan
Đăng nhập
Hỗ trợ trực tuyến
Dữ liệu đang cập nhật...
Top thành viên
Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1