Support Online
Dữ liệu đang cập nhật...

125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân

Số trang: 52
Có 45 lượt xem, từ ngày 11/10/2015
Giá bán: 16.000 đ  
Trọng lượng: 0g
Cuốn sách giới thiệu các quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân như: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ;...
Số lượng: 
Giá bán sản phẩm này: 16.000 đ
0 người mua
Sản phẩm liên quan