Support Online
Dữ liệu đang cập nhật...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn

Số trang: 268
Có 38 lượt xem, từ ngày 02/11/2015
Giá bán: 72.000 đ  
Trọng lượng: 0g
Nội dung cuốn sách nêu bật sự cần thiết phải nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân...
Số lượng: 
Giá bán sản phẩm này: 72.000 đ
1 người mua
Sản phẩm liên quan