Support Online
Dữ liệu đang cập nhật...

Di tích quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương Nghệ An

Số trang: 90
Có 46 lượt xem, từ ngày 05/07/2015
Giá bán: 45.000 đ  
Trọng lượng: 0g
Cuốn sách giới thiệu cho đồng bào ta và du khách hiểu rõ hơn về Khu di tích Kim Liên - về những di tích, hiện vật gắn với quê hương thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Số lượng: 
Giá bán sản phẩm này: 45.000 đ
0 người mua
Sản phẩm liên quan