Support Online
Dữ liệu đang cập nhật...

Văn hóa lối sống đô thị Hà Nội (Từ năm 1986 đến nay)

Số trang: 256
Có 43 lượt xem, từ ngày 18/10/2015
Giá bán: 141.000 đ  
Trọng lượng: 0g
Cuốn sách tập trung nghiên cứu sự biến đổi văn hóa lối sống của cư dân đô thị Hà Nội, chủ yếu là cư dân nội thành Hà Nội (cũ) từ năm 1986 đến nay.
Số lượng: 
Giá bán sản phẩm này: 141.000 đ
1 người mua
Sản phẩm liên quan