Support Online
Dữ liệu đang cập nhật...

Trước tiên, hãy phá bỏ hết những lề thói tư duy thông thường (First, Break All the Rules: What the World's Greatest Managers Do Differently)

Nhà xuất bản: Trẻ
Khổ giấy: 14.5x20.5 cm
Có 293 lượt xem, từ ngày 26/12/2013
Giá bán: 82.000 đ  (82 đ)
Trọng lượng: 500g
Số lượng: 
Giá bán sản phẩm này: 82.000 đ
0 người mua
Sản phẩm liên quan